Celkové výsledky 42. ročníku Rollo ligy 2016

V ženách se stala již po šesté Mistryní Rolo ligy Martina Kadlecová z PSP – Klubu Koloběhu Plzeň.

V mužích loňské vítězství obhájil Tomáš Pelc z Ultima K. Lap Teamu.

V družstvech mužů zvítězil tým Ultima K. Lap Team, v ženských Kostka racing.

V TOP 10 mužů je po třech zástupcích z Ultima K. Lap Team,  třech zástupcích PSP-KLUBU KOLOBĚHU PLZEŇ  a 2 zástupcích  Bez Pedálů – tedy dvou západočeských týmů.

V ženské TOP 10 naopak dominují 4 zástupkyně KOSTKA Racing  a dvě  Lipenské dračice…

Mistři Rollo ligy jak celkoví, tak v kategoriích vzešli z 10 závodů – 5 víkendových kol, pořádaných v Brandýsy nad Labem, Jeseníku, Plzni, Račicích a Ostravě.

Pořadatelům těchto závodů patří velké díky za obětavost a nasazení, není lehké závody uspořádat.

Poděkování patří i Vám všem 185 účastníkům, za vytvoření krásné atmosféry a udržování a rozšiřování koloběžkové tradice.

A poděkování patří také partnerům Svazu, bez jejichž podpory, by nebylo možné na takové úrovní Rollo ligu uspořádat.

Níže ke stažení tabulka celkových výsledků Rollo ligy 2016.

Na závěr poděkování za těžké a náročné zpracování výsledků Rosťovi Točíkovi. Rollo liga je soutěž registrovaných koloběžkářů v Českém svazu koloběhu, ale zúčastnit se mohou naprosto všichni koloběžkáři.  To pak dělá bohužel zpracování výsledků těžším a složitějším. Ideální by bylo, když by všichni koloběžkáři byli registrovaní v ČSK, což je téměř neuskutečnitelné.

PŘESTO dovolím si upozornit, že stav koloběžkového sportu v Česku je na světě aktuálně ojedinělým úkazem a malým zázrakem. Zázrakem, který trvá již přes 40 let díky ochotě a vůli několika jedinců, kteří obětují osobního volno, často i čas pro rodinu a práci, aby mohla ROLLO LIGA a Český svaz koloběhu dále existovat a šířit pohodu na stupátku mezi dvěma koly.