Historie koloběžkového sportu

Koloběžkový sport na území České republiky píše dnes již více než čtyřicetiletou historii. V posledních letech koloběžkový sport zažívá boom také v evropském a celosvětovém měřítku. Zde jsou některé poznatky z historie tohoto malého, ale krásného sportu…
Základy a impulsy ke vzniku současné podoby koloběžkového sportu vznikly na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století. Tehdy poměrně úspěšně fungoval koloběžkový sport pod záštitou SSM.
V letech 1968 až 1982 se jezdila soutěž nazývaná ROLLO LIGA. Její systém byl podobný a vlastně dal základ dnešní celorepublikové soutěži. Tehdy se jezdilo se průměrně 11 závodů. V roce 1982 dochází k přerušení soutěže a tím i úpadku koloběžkového sportu. K oživení dochází až v roce 1988, kdy se konají první závody na Masarykově okruhu v Brně.

Pevný základ a defacto i právní rámec dostává koloběžkový sport 30. 3. 1994, kdy jsou na Ministerstvu Vnitra ČR zaregistrovány stanovy ČESKÉHO SVAZU KOLOBĚHU – ČSK.

Vzniká první svazová struktura, přihlašují se noví členové, kluby a velká část těch, kteří se věnovali koloběhu v 70. letech. Svaz vydává soutěžní řád České Rollo ligy – celorepublikové soutěže a Pravidla koloběhu.
Do roku 1998 se pohybuje počet členů svazu okolo 80 – 100. V roce 1998 dochází k prvním významnějším mezinárodním kontaktům a ČSK spoluzakládá mezinárodní koloběžkovou asociaci IKSA (Internacional Kicksled and Scooter Association).

Počet členů svazu stále mírně stoupá, zvyšuje se kvalita Rollo Ligy a na území Česka se jezdí i jiné svazem monitorované závody.

Od r. 1999 je pořádána mezinárodní soutěž koloběžkářů – Eurocup.
V roce 2001 ČSK ve spolupráci Plzeňským klubem koloběhu pořádá historicky 1. Mistrovství Evropy. Reprezentantům České republiky se podařilo během mistrovství získat kompletní sadu medailí (ženy zlato, muži stříbro a bronz). V roce 2004 pak tentýž klub za obrovského zájmu médií a veřejnosti uspořádal v Plzni a Karlových Varech první Mistrovství Světa v koloběhu.

Počátek roku 2002 přináší další pokrok, 27. února byl Český svaz koloběhu přijat za přidruženého člena ČSTV. Tato událost definitivě přiřadila koloběh mezi oficiálně uznávané sporty a otvírá nové možnosti rozvoje.

[foogallery id=”1142″]