Jak získat licenci pro instruktora koloběhu

Na začátku října 2021 zorganizuje Metodická komise ČSK seminář k získání kvalifikace instruktor koloběhu.

Výstupem po úspěšném absolvování semináře bude licence naplňující podmínky Živnostenského zákona a opravňující k řízení a organizaci koloběžkové činnosti pro veřejnost, školní mládeže, sportovního klubu,  servisní poradenství prodejců koloběžek.

Plánovaný termín: 7. 10. – 10. 10. 2021 (s příjezdem 7.10. do 18:00 hod.)
Místo konání: chata Josefa Odložila Férovka – Rejvíz – Zlaté Hory
Odborný garant semináře: RNDr. Zdeněk Gaďourek, Ph.D. s akreditací MŠMT

Případně následující trenérské licence dojednány na FTK UP Olomouc (2.tř. + 1.tř. + diplomovaný trenér).

za Metodickou komisi ČSK

Zdeněk Gaďourek