Nový Soutěžní řád a Pravidla koloběhu 2020

Letošní sezóna je a bude kvůli situaci, zákazům a omezením související s koronavirem, jiná a složitá.

Není lehké přijímat různá rozhodnutí, pořadatelé závodů mají ztíženou práci a i během května se obraceli na Předsednictvo ČSK s různými požadavky. Kromě schůzky v Praze probíhalo i několik hlasovaní per rollam, reagující na stálé změny.

V Pravidlech nedošlo k žádným zásadním změnám, pouze u sprintu je na základě požadavku VH změna, kdy 400metrový sprint je možné pořádat i mimo atletické ovály, ale při tom je nutné dbát na shodné podmínky ve všech drahách, aby byl závod spravedlivý a objektivní – ne jako například na MS v Holandsku, kdy byl v krajních drahách hrubší asfalt. Přesné znění v textu Pravidel. Po podaných připomínkách došlo i k drobným upřesněním textu u štafet, která však neznamenají žádné změny této disciplíny.

Soutěžní řád reaguje na situaci v roce 2020 – znovu upřesnil data závodů Rollo ligy, včetně třídenního v Lipníku nad Bečvou ve dnech 7. – 9. 8. 2020 (sprint, kritérium, štafety).

Přejeme si, aby se závodů Rollo ligy, ale i jiných závodů účastnilo co nejvíce závodníků. A hlavně jsme si koloběh užili.

Nové znění všech dokumentů včetně zápisu z jednání Předsednictva ČSK najdete na stránce s dokumenty.