Oznámení o Valné hromadě ČSK 2017

Podle usnesení z VH 26.11.2016 se příští Valná hromada opět sejde ve formátu Rada klubů, což znamená, že právo účasti na letošní VH 2017 mají dva zástupci z každého klubu (týmu) registrovaného ČSK.

Letošní Valná hromada ČSK se uskuteční v sobotu 14.10.2017 od 13:00 hod., v Pardubicích, Studio jógy Duhové zvonky, Klášterní 54, Pardubice.

Je tradicí, že se po každé sezóně potkají zástupci klubů, zhodnotí proběhlý ročník, domluví se na bodech sezóny další i dalších důležitých věcech, navíc podle stanov je funkční období předsedy a dalších členů předsednictva dvouleté a letos v listopadu končí předsednictvu i revizní komisi mandát, proto je nutné zvolit na další dvouleté období předsedu, předsednictvo i revizní komisi.

Předsednictvo proto svolalo všechny kluby na jednání do Pardubic, a v minulých dnech byly zaslány předsedům podklady k VH.

Václav Liška
předseda ČSK