Pozvánka na Valnou hromadu ČSK 2019

Vážení předsedové koloběžkových oddílů, sportovních klubů ČSK, členové předsednictva, koloběžkáři,

ke svému konci se blíží závodní sezóna 2019 a podle Stanov i funkční období předsedy ČSK a dalších členů předsednictva. Proto je nutné zvolit na další dvouleté období předsednictvo.

Neboť poslední ligové kolo proběhne v netradičním formátu jednoho závodního dne, považujeme za ideální využít poslední ligový víkend k novému obsazení svazových pozic. Rovněž je tradicí, že se po každé sezóně potkají zástupci klubů, zhodnotí proběhlý ročník, domluví se na bodech sezóny další a ostatních důležitých věcech.

Proto svolávám všechny oslovené oddíly / kluby na jednání Valné hromady ČSK, která se uskuteční v sobotu 28. 9. 2019 v 15:00 hod. v Pardubicích, Studio jógy Duhové zvonky, Klášterní 54, Pardubice (pozor vchod průjezdem Klášterní 124)

Program jednání Valné hromady ČSK

 1. Zahájení VH
 2. Volba předsedy a zapisovatele VH
 3. Kontrola mandátů
 4. Schválení programu VH, Jednacího a Volebního řádu
 5. Zhodnocení sezony 2019 (hospodaření, úspěchy, revizní komise atd.)
 6. Volba předsedy – statutárního orgánu
 7. Volba předsednictva
 8. Volba revizní komise
 9. Plán na sezonu 2020 – organizace soutěží, reprezentace a jejich garance včetně zastupitelnosti
 10. Rozšíření Valné hromady o zástupce nových klubů (TJ Sokol Kunvald, Tsunami, TŘISTA60)
 11. Další – předem e-mailem doručené návrhy
 12. Závěrečná usnesení

Následuje volná diskuse.

Dokumenty k Valné hromadě ČSK

Celý text pozvánky
Jednací řád VH ČSK 2019
Volební řád VH ČSK 2019
Mandátní lístek VH ČSK 2019
Ubytovací formulář pro účastníky VH ČSK 2019

Upozorňujeme, že do 20. září 2019 je nutné potvrdit svoji účast, zaslat podněty, návrhy kandidátů a objednávku ubytování.