Rozhodnutí ČSK o prodloužení termínu závodní registrace na sezónu 2020

Vážení sportovní přátelé,

děkujeme všem, co se přes mimořádnou situaci přihlásili do letošní Rollo ligy či jako členové ČSK.
Není nás málo: k 30. 4. 2020 krásných 250 registrací.

Přesto s ohledem na trvající omezení na území České republiky v souvislosti s COVID-19 a přeložení většiny Rollo ligových závodů do druhé části sezóny Předsednictvo Českého svazu koloběhu rozhodlo o prodloužení termínu závodní registrace na sezónu 2020 i případných výjimečných přestupech při splnění následujících podmínek:

  1. Prodloužení termínu závodní registrace:
    Aktuální mezní termín závodní registrace je 5. červen 2020.  Tento datum je nejpozději možný, aby závodník (družstvo) měl počítané body při předpokládaném zahájení Rollo ligy 20. června 2020.
  2. Výjimečný přestup mezi týmy:
    Přestupní období skončilo 15. 4. 2020, jednou zvolený klub již nelze v daném roce změnit.
    Ustanovení přestupního řádu nebude v roce 2020 platit, pokud tým (klub) se rozhodne z nějakého důvodu (ekonomický, zdravotní) do letošní Rollo ligy nenastoupit a zároveň tuto skutečnost tým (klub) včas písemně oznámí ČSK.
    Při splnění výše uvedených podmínek je možné výjimečně přestoupit nejpozději do 5. 6. 2020.

Opatrujte se a mějte se v rámci možností co nejlépe.
Doufejme, že brzy na viděnou na startovní čáře.

Za předsednictvo Českého svazu koloběhu
Honza Vlášek