Uvolnění podmínek pro sportování

Vážení sportovní přátelé,

v návaznosti na uvolňování mimořádných opatření díky příznivému vývoji epidemiologické situace se uvolnila pravidla ke sportování na venkovních sportovištích. Uvolnění umožňuje postupný návrat ke sportovní činnosti klubů, nyní je možné sportovat již v desetičlenných skupinách. Konkrétně od pátku 24. dubna se povoluje sportování na venkovní sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných přístupných místech za těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Koho by zajímalo celé výkladové stanovisko advokáta Daniela Viduny, vytvořené pro ČUS, může si je stáhnout.