Zlatá koloběžka letos (pravděpodobně) v řádném termínu bude

Od 11. května se rozvolňují opatření, kdy vláda umožní sportování až 100 lidí současně včetně závodů a tréninků. Sportující nebudou muset mít roušky a budou otevřená WC, ale nebudou otevřené šatny.

Přípravný výbor ZLATÉ KOLOBĚŽKY rozhodl, že počítá s termínem závodů v původním termínu 20. – 21. června 2020. Pokud by však došlo k opětovnému zpřísnění režimu, jiný termín pro závody není stanoven. Zlatá koloběžka se pak v tomto krajním případě letos konat nebude.

S ohledem na trvající nejistotu – možné obavy účastníků (zejména zdravotní či ekonomické), pravděpodobně trvající omezení počtu účastníků i aktuálně veliké nejistoty výše příjmů od partnerů akce – bylo zároveň rozhodnuto, že poprvé od roku 1999 bude ZLATÁ KOLOBĚŽKA probíhat po oba dva dny pouze na cyklooválu Rapid Sport v Plzni.
Uzavírka tří silnic na klasický dlouhý závod je extrémně úředně i finančně náročná. S velikou pravděpodobností budeme muset zabezpečit maximální počet osob, proto věříme, že koloběžkáři toto těžké rozhodnutí pochopí.

Časový rozpis, délky tratí, typy závodů, včetně on-line přihlášek a data uzávěrky přihlášek, bude vydán v návaznosti na aktuální situaci a rozhodnutí Vlády ČR, a v souladu s Pravidly koloběhu nejpozději 14 dní před ZLATOU KOLOBĚŽKOU, tj. do 5. června 2020.

ZLATÁ KOLOBĚŽKA je legendární akce a věříme, že i přes nejistou situaci jsme jasným koloběžkovým bodem a s mnohými se v Plzni potkáme. A vy letos poprvé v nejtěžší republikové konkurenci prověříte svoji vůli a fyzičku.
Sdílená radost a pohoda je ta největší.

3, 4… trhni si nohou!