Český koloběžkový pohár

Český koloběžkový pohár (dále jen ČKP) je soutěž pořádaná od roku 2016.
Jedná se o jednodenní, sobotní či nedělní, silniční závody.

ČKP je dlouhodobou soutěží ligového formátu sestávající zpravidla z pěti a více pohárových kol. Na rozdíl od Rollo ligy každé kolo ČKP tvoří pouze jeden závod.

Seriál je veden pouze v kategoriích ženy / muži bez rozdílu věku.
Bodování je shodné s bodováním Rollo ligy, tedy vítěz 40 bodů a každý další až do 40. místa o bod méně. Na základě bodování je na konci sezony určen vítěz a vítězka ČKP.

Pohárových závodů se může zúčastnit kdokoliv. Stačí vzít koloběžku, postavit se na start a vyrazit.
Účelem ČKP je popularizace koloběhu a zpřístupnění silničního koloběhu široké veřejnosti skrze závody mnohdy připojené k větším sportovním akcím (zpravidla silničním běžeckým závodům).
Český svaz koloběhu vybírá atraktivní závody a vede výsledkové tabulky.

Pro tyto závody se v rámci možností pořadatelů použijí přiměřeně Pravidla koloběhu a platný Soutěžní řád.
To platí jak pro délky a parametry tratí, věkové kategorie i další.