Dokumenty ČSK

Stanovy a vnitřní předpisy

Zápisy z valných hromad ČSK

Zápisy z jednání předsednictva ČSK

Pozn.: Veškerá rozhodnutí přijatá předsednictvem ČSK jsou přijímána na základě hlasování.


Ostatní

Aktuální vzor propozic pro Rollo ligu, který však lze použít i pro další závody.

Malý a možná celkem zbytečný návod:
Propozice používají Google Dokumenty a dají se tak rovnou on-line upravovat. Prosíme, neupravujte tyto vzorové, ale udělejte si nejdříve jejich kopii na lokální disk (Soubor > Stáhnout jako… – na výběr je DOCx formát pro Word, ODT formát pro Libre či Open Office, a další), kterou následně pojmenujte podle soutěže, závodu i s rokem konání – příklad: „Propozice-RL-RRRR-Velke-Porici“ (‚RRRR‘ jako rok konání).
Můžete je pak editovat např. ve svém lokálním MS Word:
– ENTER je nový odstavec,
– SHIFT+ENTER nový řádek stávajícího odstavce
– zarovnání je automaticky vlevo
– odsazujeme tabelátorem (to jsou ty šipky <--> nad klávesou CapsLock) nebo použijte ikonu v horní liště – nečíslovaný nebo číslovaný seznam, zvětšit / zmenšit odsazení.
Exportujte (uložte) propozice ve formátu PDF, který je úplně nejlepší pro jakékoliv šíření – posílání e-mailem nebo zveřejňování. Jen si pro jistotu prohlédněte výsledek, aby seděly stránky a dokument vypadal pěkně.
Důležité upozornění: Součástí propozic je stránka, která obsahuje loga partnerů ČSK. Tato musí být na konci každého dokumentu v nezměněné podobě.
Loga partnerů ČSK najdete v této složce.