Dokumenty ČSK

Stanovy a vnitřní předpisy

Zápisy z Valných hromad ČSK

Zápisy z jednání Předsednictva ČSK

Pozn.: Veškerá rozhodnutí přijatá předsednictvem ČSK jsou přijímána na základě hlasování.

Propozice a další materiály jsou umístěny na Google Drive, odkud si je můžete stáhnout.

Udělejte si nejdříve kopii propozic na lokální disk takto:
Soubor > Stáhnout jako… – na výběr je DOCx formát pro Word, ODT formát pro LibreOffice, a další.
Ukládaný soubor pojmenujte podle soutěže, závodu i s rokem konání – příklad: “propozice-RL-1-kolo-Velke-Porici-RRRR.doc” (‘RRRR’ = rok konání).

Nyní můžete soubor editovat v příslušném programu, kde:

  • ENTER je nový odstavec
  • SHIFT+ENTER nový řádek stávajícího odstavce
  • zarovnání zachovejte vlevo
  • odsazujeme tabelátorem (šipky <--> nad klávesou CapsLock) nebo použijte ikonu v horní liště
  • rovněž používejte nečíslovaný nebo číslovaný seznam, zvětšit / zmenšit odsazení

Po dokončení úprav soubor, propozice, exportujte (uložte) ve formátu PDF. Což je úplně nejlepší pro zveřejnění či posílání e-mailem. Doporučuji však si nejdřív prohlédnout výsledek, aby seděly stránky a dokument vypadal pěkně.
Nepoužívejte prosím jiné záhlaví, než je uvedené ve vzoru – česká trikolóra má pořadí barev shora: bílá, červená, modrá.
Vynechte prosím pruhy v zápatí, jsou opravdu zbytečné.

Povinnou součástí propozic je stránka, která obsahuje loga partnerů ČSK. Ta musí být na konci každého dokumentu v nezměněné podobě!

a nebo loga partnerů ČSK samostatně