Mládežnický ligový pohár pod záštitou předsedy ČSK

Sezóna se v Plzni přehoupne do druhé poloviny, ale přece jen přicházím s drobnou osobní aktivitou zaměřenou na koloběžkové naděje. V rámci ligových závodů vyhlašuji nultý ročník poháru mládežnických týmů. Pokud tato pilotní akce přinese své ovoce a dostane kladnou odezvu z řad koloběžkářů, předpokládám, že v následujícím roce pohár začleníme oficiálně do soutěžního řádu.

Svým způsobem jde o obdobu soutěže družstev dospělých týmů, ale drobné odchylky zde jsou.

Stručná pravidla

  • člen týmu musí být registrovaný v ČSK nejpozději den před konáním závodu
  • za tým bodují v každém závodu 4 nejlepší členové týmu v kategoriích žáků a kadetů
  • získané body 4 jednotlivců odpovídají bodům získaným v individuálním závodu jednotlivých kategorií
  • ve zbytku sezóny je možné získat body v 9 závodech (7x individuálních, 2x štafety – Plzeň, Petrovice)
  • započítá se 7 nejlepších výsledků týmu, tj. škrtají se maximálně 2 nejhorší výsledky
  • maximální počet bodů v individuálních závodech do mládežnického poháru je 160 b. (4x vítězství v jednotlivých kategoriích: žáci, žákyně, kadeti, kadetky)
  • bodování štafet: 1. 160 b., 2. 156 b., 3. 152 b. atd.
  • štafety jsou hodnoceny samostatně v kategorii žáků a kadetů – započítá se nejlepší výsledek týmu, počet štafet není omezen
  • pokud se před štafetou umístí v dané kategorii více štafet z jiného týmu, štafeta získává body odpovídající neredukovanému pořadí
  • pokud je členem štafety kadet, je štafeta hodnocena v kategorii kadetů

Nesoutěží se pouze o čest. V nultém ročníku budou nejlepší mládežnická družstva odměněna medailemi, diplomy a drobnými či méně drobnými cenami.

Koloběžky s ligovým formátem považuji za ideální rodinný sport. Rodiče nemusí utíkat závodit od rodiny, stejně jako nemusí na závody vozit děti. Rodina si prostě 5-6x za rok udělá pěkný víkend se sportem a klidně to může skloubit i s nějakou „kulturou“.

Nultý ročník mládežnického poháru je drobným krůčkem, jak na ligu přilákat celou rodinu závodníků. Cestou z práce a do práce trávím na koloběžce spoustu času, kdy člověka napadají nejrůznější věci. Podobně jako rozbíhám mládežnický pohár, můžeme vyzkoušet podobnou soutěž rodin…

V Plzni na viděnou

Zdeněk Hercik