Pozvánka na Valnou hromadu ČSK 2023

Vážení předsedové koloběžkových oddílů, sportovních klubů ČSK, členové předsednictva, koloběžkáři, ke svému konci se nám blíží závodní sezóna 2023 a podle našich stanov je funkční období předsedy i dalších členů předsednictva dvouleté, čili letos skončí. Proto je nutné zvolit na další dvouleté období nové předsednictvo.
Je tedy čas zasednout a poradit se o tom, co bude dále.

Svolávám všechny oslovené oddíly / kluby na jednání Valné hromady ČSK, která se uskuteční v sobotu 9. září 2023 od 17:00 hod. v Pardubicích, Studio jógy Duhové zvonky, Klášterní 54, 530 02 Pardubice I – Staré Město.

Valná hromada ČSK 2023 je z kapacitních důvodů neveřejná.

Body jednání Valné hromady ČSK 2023

 1. Zahájení VH
 2. Volba předsedy VH a zapisovatele VH
 3. Kontrola mandátů
 4. Schválení programu VH, Jednacího a volebního řádu
 5. Zhodnocení sezony 2023 (hospodaření, úspěchy, revizní komise atd.)
 6. Volby předsedy – statutárního orgánu
 7. Volba předsednictva
 8. Volba revizní komise
 9. Plán na sezonu 2024 – organizace soutěží, reprezentace a jejich garance včetně zastupitelnosti
 10. Další předem e-mailem doručené návrhy
 11. Závěrečná usnesení
 12. Následuje volná diskuse

Stanovení delegátů pro nadcházející Valnou hromadu na sobotu 9.9.2023 v Pardubicích

Podle usnesení z VH dne 24. 9. 2022 se příští Valná hromada bude opět scházet ve formátu Rady klubů, což znamená, že právo účasti na letošní VH 2023 mají dva zástupci z každého klubu (týmu): 1KK Lipník nad Bečvou, Bez pedálů, BKG, BoKolobka tým Ostrava, COCONi, Chrti Holoubkov, Jafiduto 1984, Klub koloběhu ZCA Tachov, KOBRA, Koloběžci Pardubice, KOSTKA Racing, Lipenští draci, PSP-Klub koloběhu Plzeň, Ultima K. Lap Team, UNIKOSY, YEDOO Team, TJ Sokol Kunvald, Tsunami, TŘISTA60.
Zástupci všech klubů musí být členy ČSK se řádně zaplacenými členskými příspěvky a starší 18ti let.
Každý výše uvedený klub má právo vyslat na valnou hromadu dva své zástupce – delegáty s hlasem rozhodujícím, kterému dá svůj mandát potvrzením Delegačního lístku.


Prosím o Vaši co nejhojnější účast a potvrzení účasti nejpozději do 2. 9. 2023 na adresu predseda@ceskykolobeh.cz.
Kopii potvrzení účasti a případné další body k projednání na VH zasílejte na adresu mnou navrženého předsedy Valné hromady petr.pesta@kkplzen.cz.
Na valnou hromadu sebou přivezte Mandátní lístek, který je přílohou této pozvánky. Budu se těšit na přátelské setkání.

S pozdravem

Honza Vlášek
Předseda ČSK